NON-PLAYER CHARACTERS
  • Sildanijel

    Sildanijel

    Onaj gmaz iz prethodne kampanje je doživeo procvat u novoj, pa je sada glavni baja bajone.